Εταίροι

Callidus
INNEO
The Rural Hub
CARDET
AESD
RightChallenge
SVEB
Callidus

 

CALLIDUS Το Callidus – Institute for Adult Education ιδρύθηκε την άνοιξη του 2008. Ανταποκρινόμενος τις ανάγκες της αγοράς, ο οργανισμός αντέδρασε έγκαιρα στις νέες τάσεις που σχετίζονται με τις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας δημιουργώντας ειδικά προγράμματα. Δημιούργησε επίσης πολυάριθμα εκπαιδευτικά προγράμματα στους τομείς της διαχείρισης, της προσωπικής ανάπτυξης, του μάρκετινγκ, των πωλήσεων, του τουρισμού, της γαστρονομίας, της οικονομίας, της φαρμακοβιομηχανίας, της οικονομίας των επιχειρήσεων και στον κατασκευαστικό τομέα. Όλα τα προγράμματα είναι σύγχρονα και ποικιλόμορφα και επικεντρώνονται στη συνεχή ανάπτυξη των γνώσεων και των ικανοτήτων των εκπαιδευομένων που απαιτούνται σε μια δυναμική αγορά εργασίας. Το Callidus συνεργάζεται με δημόσιους φορείς (Υπηρεσίες Απασχόλησης και Υπουργεία) και διαθέτει εκτενή εμπειρία και τεχνογνωσία στη σύνταξη προτάσεων για προγράμματα και στην αναζήτηση οικονομικών πόρων, κάτι που οδήγησε στην επιτυχή ολοκλήρωση δώδεκα προγραμμάτων ADA, IPA, ESF και Erasmus+.