Σχετικά

about ELEVATION

Σύνοψη

Στην ταχέως εξελισσόμενη αγορά εργασίας, όπου ακόμη και τα παραδοσιακά επαγγέλματα απαιτούν νέες δεξιότητες, η θετική προδιάθεση προς την εκπαίδευση και την κατάρτιση αποτελεί απαραίτητη ανάγκη. Εξακολουθεί να υπάρχει μια μεγάλη ομάδα ενηλίκων που δεν έχει εύκολη πρόσβαση στη δια βίου μάθηση για την οποία υπάρχει αυξανόμενη ανησυχία για την απειλή του κοινωνικού αποκλεισμού. Πολλά άτομα από αυτή την ομάδα-στόχο απέχουν από την εκπαίδευση και την κατάρτιση και έχουν λιγότερες πιθανότητες να παρακολουθήσουν διαθέσιμα μαθήματα ή εκπαιδευτική υποστήριξη. Οι εταίροι του έργου ELEVATION πιστεύουνε ότι είναι απαραίτητη η προσέλκυση αυτών των ανθρώπων στη δια βίου μάθηση προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερη κοινωνική ένταξη.

Η εκπαίδευση σε βασικές δεξιότητες για ενήλικες με περιορισμένη ειδίκευση είναι πιθανώς ένα από τα πιο δύσκολα εκπαιδευτικά ζητήματα στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Η αντιμετώπιση των αναγκών των μακροχρόνια ανέργων, των μεταναστών, των προσφύγων και των εθνοτικών μειονοτήτων, όπως οι Ρομά, απαιτούν αρκετή ικανότητα και αφοσίωση. Παρόλα αυτά, οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται με αυτές τις πιο περιθωριοποιημένες ομάδες τείνουν να είναι οι λιγότερο καλά εκπαιδευμένοι και οι λιγότερο καλά εφοδιασμένοι με τα κατάλληλα εργαλεία. Η ενδοϋπηρεσιακή εκπαίδευση για την υποστήριξη της συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης των εκπαιδευτών ενηλίκων είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη νέων και καινοτόμων προσεγγίσεων για την προσέλκυση περιθωριοποιημένων ενηλίκων πίσω στη δια βίου μάθηση.

Οι εταίροι του έργου ELEVATION πιστεύουν ότι είναι απαραίτητο να επανεξεταστούν όλες οι πτυχές της παροχής εκπαίδευσης ενηλίκων, εάν θέλουμε να επανεντάξουμε τις περισσότερες περιθωριοποιημένες ομάδες. Τα κοινοτικά εκπαιδευτικά φεστιβάλ, οι ελκυστικές ενημερωτικές εκστρατείες και οι νέοι αναγνωρισμένοι πόροι μάθησης μικρής διάρκειας αποτελούν στοιχεία που θα συμπεριληφθούν στο ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπτυξης που θα δημιουργήσει αυτό το έργο.

Στόχος

Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των ενηλίκων που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στη δια βίου μάθηση.

Σκοποί

Ο γενικός σκοπός του έργου είναι να παρέχει πρόσβαση στη δια βίου μάθηση στις πιο ευάλωτες ομάδες ενηλίκων, ιδίως εκείνων που δεν διαθέτουν βασικές δεξιότητες ή έχουν περιορισμένα έως καθόλου προσόντα και να καταστήσει λειτουργική την εκπαίδευση για τις πιο περιθωριοποιημένες ομάδες, με τρόπο που θα συμβάλει θετικά στην ένταξη τους στην κοινωνία και την οικονομία. Για να εμπλακούν αυτές οι ομάδες-στόχοι, οι εταίροι θα ασχοληθούν με τέσσερις διαρθρωτικούς τομείς που είναι καθοριστικοί για την επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων στην εκπαίδευση ενηλίκων. Αυτοί οι τομείς είναι:

  1. Οι δεξιότητες των εκπαιδευτών ενηλίκων – θα δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα ενδοϋπηρεσιακής εκπαίδευσης που θα υποστηρίξει τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτών ενηλίκων.
  2. Ο σχεδιασμός εκπαιδευτικού υλικού – η έρευνα που διεξήχθη από το Eurydice υπογραμμίζει το γεγονός ότι ακόμη και η πιο σύντομη μαθησιακή εμπειρία μπορεί να έχει πραγματική αξία για την εμπλοκή περιθωριοποιημένων ενηλίκων, επομένως θα αναπτυχθεί μια σειρά νέων πόρων που θα σπάσουν σε μικρά αυτόνομα μαθήματα.
  3. Η προβολή και προώθηση των υπηρεσιών εκπαίδευσης ενηλίκων σε περιθωριοποιημένες ομάδες – στην προώθηση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης θα συμμετάσχει η ευρύτερη τοπική κοινότητα και θα οργανωθεί μια σειρά κοινοτικών εκπαιδευτικών εκδηλώσεων για την εμπλοκή των περιθωριοποιημένων ομάδων.
  4. Η πρόσβαση σε ευκαιρίες μάθησης και πόρους – θα παρέχονται ευκαιρίες μάθησης σε διαφορετικούς χρόνους από εκείνους που ισχύουν στην επίσημη εκπαίδευση, όπως επίσης και μια σειρά δυναμικών και διαδραστικών διαδικτυακών διεπαφών μάθησης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να είναι προσβάσιμες σε πολλούς τύπους συσκευών, σταθερών και κινητών.