O projektu

Pregled

Na brzo rastućem tržištu rada gdje čak i stari poslovi zahtijevaju nove vještine, pozitivan stav prema obrazovanju i osposobljavanju od iznimnog je značaja. Na marginama cjeloživotnog učenja još uvijek imamo velik broj odraslih osoba kojima prijeti opasnost od socijalne isključenosti. Mnogi pripadnici ove ciljne skupine udaljili su se od procesa obrazovanja, a ujedno se i najteže ponovno uključuju u edukacijske programe i tečajeve. Projekt ELEVATION prepoznaje činjenicu da je privlačenje tih ljudi natrag u cjeloživotno učenje ključno želi li se postići njihova veća socijalna uključenost.

Obrazovanje u stjecanju osnovnih vještina niskokvalificiranih odraslih osoba vjerojatno je jedna od najtežih zadaća u području obrazovanja odraslih.ng learning.

Udovoljavanje potrebama dugotrajno nezaposlenih osoba, migranata, izbjeglica i autohtonih nacionalnih manjina poput Roma zahtjeva visoke razine vještina i predanosti. Ipak, nastavnici koji rade s tim najugroženijim skupinama najčešće su najlošije obučeni i raspolažu sa najmanje obrazovnih resursa. Kontinuirani stručni razvoj obrazovnog osoblja uključenih u obrazovanje odraslih osoba ključna je kako bi nastavnici razvili nove i inovativne pristupe kojima bi se marginalizirane odrasle osobe privuklo cjeloživotnom obrazovanju.

Partneri na ELEVATION projektu vjeruju da je za ponovno uključivanje najugroženijih skupina u obrazovni sustav potrebno preispitati sve dosadađnje aspekte pružanja usluga u obrazovanju odraslih. Lokalni festivali za učenje, informativne kampanje i novi akreditirani kratki obrazovni programi neki su od elemenata koji će biti uključeni u sveobuhvatni razvojni program ovog projekta.

Cilj

Projekt nastoji unaprijediti vještine odraslih osoba na marginama cjeloživotnog učenja

Svrha

Opći cilj projekta je pružiti pristup cjeloživotnom učenju najugroženijim skupinama odraslih učenika, posebice onima kojima nedostaju osnovne vještine ili posjeduju nisku ili nikakvu razinu kvalifikacija. Cilj je omogućiti učinkovito obrazovanje najugroženijim skupinama kako bi omogućili njihovo uključivanje u društvo i ekonomiju. Za potrebe uključivanja ove ciljne skupine partneri naglašavaju četiri strukturna područja koja su presudna za postizanje pozitivnih rezultata u obrazovanju odraslih;;

  1. Vještine učitelja odraslih osoba – pružit će se odgovarajući edukacijski program kao podrška kontinuiranom stručnom razvoju nastavnika za odrasle osobe;
  2. Izrada nastavnih materijala – istraživanje provedeno od strane Eurydice naglašava činjenicu da čak i najkraće iskustvo učenja može biti od velike vrijednosti za uključivanje marginaliziranih odraslih osoba, pa će se tako razviti niz novih modularnih nastavnih materijala podijeljenih na više manjih pojedinačnih lekcija;
  3. Promocija usluga obrazovanja odraslih prema marginaliziranim skupinama – šira lokalna zajednica uključit će se u promociju obrazovanja i osposobljavanja a organizirat će se i niz lokalnih festivala učenja kojima će se marginalizirane skupine uključiti u projekt;
  4. Pristup mogućnostima i materijalima za učenje – pružat će se prilike za obrazovanje u vremenima različitima od onih u formalnom obrazovanju. Bit će dostupan i paket dinamičnih i interaktivnih on-line sadržaja za učenje kojima će se moći koristiti ili im se pristupiti na širokom rasponu fiksnih i mobilnih uređaja.